Наземна станция за сателитни връзки "Телепорт Нетера" 2016 г.
Функционален тип
 Обществени сгради
Година
 2016
Възложител
 Нетера ЕООД
Описание
 Наземна станция за сателитни връзки "Телепорт Нетера"