Сграда за обществено обслужване, София, България 2018 г.