Наземна станция за сателитни връзки "Телепорт Нетера" 2016 г.
Функционален тип
 Обществени сгради
Година
 2016
Възложител
 Нетера ЕООД
Описание
 Наземна станция за сателитни връзки "Телепорт Нетера"
Satellite ground station TELEPORT NETERRA, 2016
 
Satellite ground station TELEPORT NETERRA, 2016
 
Satellite ground station TELEPORT NETERRA, 2016