Лофт-апартамент 22 в гр. София, кв. Бояна 2016 г.
Функционален тип
 Жилище
Година
 2016
Местоположение
 гр. София, кв. Бояна
Площ
 116 кв. м.
Възложител
 Частен клиент
Loft-apartment 22, Sofia, Boyana 2016
 
Loft-apartment 22, Sofia, Boyana 2016
 
Loft-apartment 22, Sofia, Boyana 2016
 
Loft-apartment 22, Sofia, Boyana 2016
 
Loft-apartment 22, Sofia, Boyana 2016
 
Loft-apartment 22, Sofia, Boyana 2016