Сграда за обществено обслужване, София, България 2018 г.
Public Service Building, Sofia, Bulgaria 2018
 
Public Service Building, Sofia, Bulgaria 2018