Интериор на Мултифункционална зала с изложбена площ за учебни цели, София, България 2022г.