Многофамилна жилищна сграда в гр. София, България, 2023 г.