Главен офис на Аурубис гр.София, България, 2022 г.