Градоустройство
Аквапарк, Жилищен Комплекс, Хотел  и Мол,  Калар, Ирак, 2012Аквапарк, Жилищен Комплекс, Хотел  и Мол
Аквапарк, Жилищен Комплекс, Хотел и Мол, Калар, Ирак, 2012