Услуги

АРХИТЕКТУРА

 • Предпроектни проучвания  и планиране
  • Подбор на подходящи места за инвестиране
  • Консултации при извършване на сделки
  • Идейно проектиране и концептуални решения
  • Предварителен проект и съгласуване
  • Частични изменения и смяна на статут
  • Виза за проектиране   
 • Пълен Инвестиционен проект
  • част Архитектурна;
  • част Конструктивна;
  • част Електроинсталации;
  • част ВиК;
  • част Отопление, вентилация и климатизация, топлотехническа енергийна ефективност;
  • част Пожаробезопасност,;
  • част Геодезия;
  • част Геология,
  • част Интериор и обзавеждане.,
  • част Ландшафтна архитектура
  • Изготвяне на подробни детайли, точни спесификации и количествени сметки
  • Изграждане на тримерни визуализации свързани с проектите.
 • Проект мениджмънт

  Екипът от архитекти и инженери е с многогодишен опит в съвместно изграждане на проекти. Това гарантира максимална съгласуваност при създаването на проектните решения и по време на решаване на възникнали проблеми при изпълнението.

 • Узаконяване и съгласуване на проектна документация

  Фирмата се ангажира с проверката на проектите и съгласуване на проектната документация с Експлоатационни предприятия Електроразпределение, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване, ГУП и СДКО (специализирани държавни контролни органи) - РИОКОЗ, ПАБ, ДНСК, Общински администрации, Зелени системи и др.

 • Мениджмънт по време на строителство
  • Подготовка на тръжна документация и организиране на търгове
  • Избор на изпълнител
  • Ръководство на инвестиционния проект

ИНТЕРИОР

 • Пълен интериорен проект на жилищни пространства и елементи от дома /дневни, кухни, спални/, офиси, хотели, ресторанти, нощни заведения, барове, дискотеки, както за новоизградени, така и за преустройството и реконструкция на съществуващи.
  • заснемане на съществуващо положение;
  • функционално разпределение с мебели;
  • монтажен план настилки;
  • разгъвки на стени;
  • план софит (на тавана);
  • схема на осветление /ел.ключове и ел.контакти/;
  • схема на ВиК инсталации;
  • подробна спесификация на детайли;
  • количествени сметки-квадратури и обеми;
  • подбор на цветове, мазилки и материали;
  • детайлна разработка на мебели;
  • подбор на декоративни елементи в интериора
  • подбор на осветителни тела;
  • 3D визуализации;
 • Контрол  по време на изпълнението

  Екипът от архитекти и дизайнери наблюдава и участва пряко в цялостния процес от идеята до реализацията , решавайки всички възникнали проблеми при изпълнението.

 • Производство и доставка на мебели

  Основната цел в нашата работа е обхващането на процеса от създаването на уникални интериорни пространства до производството и монтажа на обзавеждането, посредством влагане на най-модерните материали и технологии

  "Стил и практика" работи в партньорство с  водещи италиански и български фабрики за производство на мебели.

 • Оптимизация  и контрол на бюджета.

  Ние изготвяме инвестиционнен проект, който е съобразен с възможностите на Инвеститора.

  За тази цел  екипът упражнява постоянен контрол на заложените в проекта материали , строителни дейности и инсталации, като изготвя прогнозен бюджет и съответните актуализации от проектирането до пълното приключване.  

  Качественият и пълен интериорен проект е предпоставка за постигане на най-високо качество в строителството и спестяване на ценно време и средства на Инвеститора.

ПРОЕКТИ ЗА ФАСАДНИ РЕКОНСТРУКЦИИ

Проекти за реконструиране и препроектиране на фасади, с цел обновление във външния вид на сградите и решаването на специфични проблеми свързани с избор на фасадни материали, позициониране на визуални реклами, ефектно осветление и други.